Банкови данни

ОББ NBG Group (Обединена Българска Банка)

SWIFT: UBBSBGSF

IBAN: BG62UBBS80021073314230

Адрес: София 1040

ул. „Св. София“ 5

Получател:

СДРУЖЕНИЕ

„Българско Фотографско Общество”

Donate

Plugin Service PaymentOther Amount:2011 | Брой 4

Брой 4 / 2011 съдържание

Обикновено пишем обръщението към вас, читателите, когато сме oкомплектовали броя, но днес(18-ти ноември), когато се празнуват 224 г. от раждането на Луи Дагер, всичко се подреди сякаш от само себе си, или както някой би казал: „Няма случайни неща“. С книжката за последното тримесечие ще изпратим 2011 г. и ще влезем в 2012 г. Ще се изправим пред РАВНОСМЕТКАТА на изминалите дни и НАДЕЖДАТА за ново начало в предстоящите. Изтичащите месеци от 2011 г. бяха белязани с две по-значими, но затова пък неудостоени с ничие медийно и личностно внимание събития, или както ние ги наричаме – „от тихите-шумни събития“. Първото беше 21-то издание на „Месец на фотографията в Братислава“, където тази година бяха представени 26 индивидуални и групови изложби с главен акцент експозицията на „Поп-арт знаменития декадент-фотограф“ Дейвид Ла Шапел (САЩ), тази на хуманиста и фоторепортер Карол Калай (Словакия), заедно с неговата книга „Братислава през годините 1944–1964“, експозицията на „фотографа на надеждата“ Ян Саудек (Чехия) и „Религията Острава“ на изключителния чешки документалист Виктор Колар. България беше представена от Lensless mind на Райна Власковска.
Второто събитие беше регистрацията на неправителствена организация в обществена полза – Българско фотографско общество (БФО). И ако едното ще остане в историята на 2011 г. и в автобиографията на Райна Власковска, то второто тепърва ще се изправи пред големи очаквания и ще се опита да ги оправдае.

„Дагер за всички, и всички за Дагер!“

В.А.З.А.

———————————————————————————————————————

Съдържание | Автори

Карл Блосфелд | В.А.З.А.
Lytro – първо снимайте, после – фокусирайте | Ваня Абаджиева-Бучел
Портрети на дървета | Мартин Ставарс
Красотата се създава от певеца, а не идва от самата песен | Волфганг Моерш
На гости при Чавдар Антов | В.А.З.А.
За сивите котки, сивите карти, експонометрията и Sekonic | Борис Бишков
Изостряне на изображението във Photoshop | Ваня Абаджиева-Бучел
В отговор на „Критично и лично за Фодар“ | Антоан Божинов
Хартиеният негатив | Михаил Милев
Европейска енциклопедия на фотографията | В.А.З.А.
Комикс | Николай Димитров